Hermanni seltsing loodi aprillis 2007. aastal.


Põhilised eesmägid seltsingu vajaduseks olid:

1. Külaelu arendamine ja edendamine

2. Külaplatsi ja külamaja välja arendamine

3. Küla kui kodukoha väärtustamine, ühitegevusliku mõtteviisi propageerimine

4. Erinevate käsitööalaste koolituste läbiviimine

5. Külakokkutulekute, talgupäevade ja muude tähtpäevade korraldamine

6. Rahvakultuuripärandi ja kodukoha kultuuri hoidmine ja edastamine nooremale põlvkonnale

7. Keskkonnasõbraliku käitumise ja keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamine küla elanikes.