- 2006. aastal toimus esimene Hermanni külakokkutulek

- 2007. aastal II Hermanni külakokkutulek

- 2009. aastal III Hermanni Külapäev

- 2011. aastal IV Hermanni Külapäev